Monthly Archives: Srpen 2010

Sraz Jemnických pamětníků a současníků

Motto: Cestička k domovu známě se vine,

Motivováni úspěchem první vzpomínkové akce z roku 2006, chceme se opět sejít, trochu zavzpomínat a pokusit se trochu více seznámit generaci  jemnické mládeže z let padesátých a šedesátých  s Jemníčáky současnými.  Předpokládáme, že si tuto událost nenecháš ujít a srdečně Tě zveme.

KDY a KDE:
v sobotu dne 18.09.2010 se srazem na návsi – po obědě, viz dále

– od 17.30 na sále restaurace U Vítků v Řepově,

KDO:
všichni zájemci z řad jemnických pamětníků, na něž budeme mít aktuelní adresy, v případě zájmu s rodinnými příslušníky a dále jemničtí současníci, kteří budou pozváni vylepenou pozvánkou

– budeme zvát další osoby spjaté s naším jemnickým mládím.

– kdo má „jemnické triko“, vezměte jej na sebe
CO:
v Jemníkách začneme na hřišti již od 13 hod., a to  zábavným pásmem pro současnou „jemnickou drůbež“

– od 14 hod  nohejbalové klání. Během přestávek si budeme chtít připomenout leccos z toho, co se v minulosti na jemnické návsi odehrávalo
– v Řepově začneme přípitkem a jednotnou lehčí večeří a poté se pokusíme co nejblíže si naše požehnaná mladá léta připomenout, možná, že za pomoci moderní techniky se do nich přímo vrátit.

– k oživení může přispět každý, kdo pošle/donese v předstihu nějaké fotky Jemník a Jemníčáků z našich mladých let, buď v elektronické formě na níže uvedenou adresu M. Volfa, případně zapůjčí fotky k oskenování. Z první akce bude k dispozici CD obsahující  staré fotky, cena 100 Kč

– existuje snaha připravit nějaké kulturní vložky s cílem připomenout si některé pozoruhodné události z té doby. Pokus se přispět do scénáře!

ZA CO :
na úhradu základních výdajů (večeře, nájem sálu a základní režie) na úvod provedeme inkaso částky, která se nebude moc lišit od 100 Kč. Sponzorským aktivitám meze kladeny nebudou.

Protože i zde se počty (zejména večeří) musí plánovat, prosíme potvrdit účast písemně či telefonicky, nejlépe ihned

Těšíme se na Tebe a potvrzení účasti co nejdříve, nejpozději do 10.09.2010.

Za tým organizátorů

Mirek Volf

Novákova 910, Ml.Boleslav
Tel. 732 872 135
Email: mirvvv@email.cz